140x90x24 bearing

Contact Now

90 mm x 140 mm x 24 mm SKF 6018-Z deep groove ball bearings

70 mm 2000 r/min
16 mm K 89414 TN

90 mm x 140 mm x 24 mm SKF 7018 ACB/P4AL angular contact ball bearings

7500 rpm 13000 rpm
23.81 mm 10000 rpm

90 mm x 140 mm x 24 mm SKF 7018 ACE/P4AL angular contact ball bearings

130.0000 mm Two Seals & Snap-Rin
85.000 mm 5000 rpm

90 mm x 140 mm x 24 mm SKF 7018 ACD/HCP4A angular contact ball bearings

3.9 mm 27.5 kg
53 mm 300 mm

90 mm x 140 mm x 24 mm SKF 6018-2RS1 deep groove ball bearings

12 mm 386 mm
3.7 Tr 750x7

90 mm x 140 mm x 24 mm SKF 7018 CB/HCP4A angular contact ball bearings

8500 rpm Shield & Seal & Snap
20.000 mm 22500 N

90 mm x 140 mm x 24 mm SKF 7018 CD/P4AL angular contact ball bearings

624 mm 4730 kN
6 mm 9 mm

90 mm x 140 mm x 24 mm SKF 7018 CE/P4AL angular contact ball bearings

750000 N 423000 N
850 rpm 4.00 mm

90 mm x 140 mm x 24 mm SKF 7018 ACD/P4AH1 angular contact ball bearings

140.000 mm 195000 N
2000 rpm 1.00 mm

90 mm x 140 mm x 24 mm SKF 6018 deep groove ball bearings

72.0000 mm 30.000 mm
1.00 mm 29000 N

90 mm x 140 mm x 24 mm SKF 7018 CB/HCP4AL angular contact ball bearings

110 mm 0.53 kg
160 mm 1000 kN
1/5